Конференція

Вибори

Овчіннікова А., Фартушна А.,
Мусієнко А.Е., Слонь І.М.
Олександрійський міський парламент дітей

Сьогодні, коли увесь світ змінюється, наша країна також потребує
кардинальних кроків у сфері виховання майбутнього покоління. Важливо,
щоб кожен із нас, школярів, став справжньою Людиною, свідомим
громадянином та відданим патріотом України. Адже такі якості сприятимуть
розвитку нашої Батьківщини, як сильної економічно розвиненої держави. А
це, у свою чергу, забезпечить новий рівень життя нам та майбутнім
поколінням.
Важливим компонентом громадянської освіти є виховання у молоді
розуміння важливості громадянської ініціативи у процесі розв'язання
актуальних питань на рівні вулиці, населеного пункту, регіону. Саме молодь
стала сьогодні тією верствою населення, яка відчуває на собі найбільшу
відповідальність за наше спільне майбутнє. Громадянські компетентності
підростаючого покоління можуть бути сформовані лише у ході
безпосередньої соціальної практики, залучення до діяльності дитячих та
молодіжних громадських організацій, органів учнівського самоврядування. [1]
Водночас на практиці досить часто школярі та педагоги зустрічаються
із нерозумінням їхніх ініціатив з боку органів місцевого самоврядування,
відсутністю конструктивної комунікації та співпраці. Це великим чином
зумовлено як відсутністю загальної державної політики щодо залучення
молоді до активної участі у місцевій громаді, так і браком певних
педагогічних технологій, методичних розробок, інформаційних матеріалів,
які б допомагали налагоджувати тісну та взаємовигідну співпрацю учнівської
молоді та місцевої громади. [1]

Іноді складаються ситуації, коли молоді люди не виявляють ініціативи
і не хочуть брати участь в процесі прийняття рішень. Можливо, вони не
хочуть брати на себе відповідальність, їх лякають труднощі чи те, що вони не
зможуть зробити роботу своєчасно. Це цілком закономірна позиція, і її також
слід поважати. [3]
На наше переконання участь молоді у процесі прийняття рішень і
потрібна, і важлива. Важлива в першу чергу для самої молодої людини, і для
громади, держави в цілому. [3]
Участь молоді у вирішенні власних проблем, в громадському житті, а
також в обговоренні соціальних, економічних чи політичних питань різного
рівня, реалізується в залежності від компетентності та відповідальності
кожної молодої людини. Участь у процесах прийняття рішень невід’ємне
право будь-якої людини. [3]
Необхідною умовою для розвитку демократичного суспільства є
безпосередня участь молоді як у громадському, так і в політичному житті
країни.
Новітня історія переконливо свідчить про ключову роль вільних
виборів у процесі становлення демократії. В умовах політичних криз,
протистояння в суспільстві вибори є найважливішим інструментом
формування громадянського миру, адекватного реальній розстановці
політичних сил, що впливають на суспільні процеси. Демократичні, вільні та
періодичні вибори до органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, а також референдум є вищим безпосереднім втіленням
влади, що належить народу. Від того, як реалізують громадяни свої виборчі
права, багато в чому залежить якість тієї влади, яка формується за допомогою
виборів . [2]
Навички компетентної участі у виборах, а також процесу їх організації
можуть формуватися у ході виборів молодіжних органів шкільного чи
місцевого самоврядування.
Згідно з Конституцією України та виборчого законодавства участь у
виборах складається з двох частин: право обирати та право бути обраним.

МИ

особистості члени члени громадяни
територіальної громади шкільного (молодіжного) України
міста Олександрії парламенту

Маємо право:

- з 6 років – бути членами дитячого громадського об’єднання (ст..
№2 Закону України «Про молодіжні та дитячі громадські організації»);
- з14 років – бути членами молодіжного громадського об’єднання
(ст.. №2 Закону України «Про молодіжні та дитячі громадські організації»);
- з 15 років – бути засновниками молодіжного та дитячого
громадського об’єднання (ст.. №2 Закону України «Про молодіжні та дитячі
громадські організації»);
- з 18 років – право голосу на виборах та референдумах (ст.. №70
Конституції України);
- з 21 року – бути обраними народними депутатами (ст.. №76
Конституції України).
Мікромодель виборчого процесу є у нашому навчальному закладі.
Саме у навчальному колективі формуюються навички виборця у збовувачів
освіти середньої та старшої ланки. Мова йде про вибори до шкільного
парламенту.
Вищим органом учнівського колективу закладу, а разом з тим і
самоврядування є учнівська конференція, яка традиційно в школі проходить
під назвою «Школа наш дім, а ми – господарі у нім», де активісти разом з
делегатами від класних колективів шляхом голосування, залежно від бажання
більшості: таємного чи відкритого, списком чи індивідуально обирає
шкільний парламент та Виборчу комісію для організації і проведення виборів
Президента школи, віце-президента та членів комісій учнівського
самоврядування. Вносячи свої кандидатури, представники класів
обґрунтовують, чому саме ці люди повинні представляти їх колектив в
органах учнівського самоврядування; озвучують свої пропозиції до річного
плану виховної роботи закладу, плану роботи парламенту, інформують про

свої наміри щодо організації колективних творчих справ протягом
навчального року, вносять свої пропозиції щодо покращення роботи
учнівського самоврядування.
Представники шкільного парламенту є делегатами молодіжного
парламенту міста Олександрії.
Отже, формування свідомої особистості, громадянина України має
відбуватися ще у шкільний період. Адже це своєрідна підготовка до
дорослого життя. Саме в цей час формуються важливі життєві
компетентності соціально активної свідомої особистості.
Ми – молодь, ми – цвіт, ми – майбутнє!

Прокоментуйте свій вислів: "важливі життєві компетентності соціально активної свідомої особистості". Що ви маєте на увазі? І де розкриття тематичного напрямку "Вибори. Обирати чи бути обраним? Реальність та перспективи"? Прокоментуйте ваше розуміння тематичного напрямку.

"Навички компетентної участі у виборах, а також процесу їх організації
можуть формуватися у ході виборів молодіжних органів шкільного чи
місцевого самоврядування." Ви вказали, що навички компетентної участі у виборах, повинні формуватися вже в їх вході, проте чи не вважаєте ви, що молодь повинна бути ознайомленна з ходом проведення виборів, До їх початку?

(Тюпа Вячеслава)