Ордени і медалі моєї родини

“Ордени та медалі моєї родини” – проект Кіровоградського ОПД пошукового характеру, який описує події Другої світової війни та їх

учасників  через призму сімейних історій жителів Кіровоградщини. Він охоплює сімейні перекази та спогади про події боротьби за відновлення Української державності, пережиті предками.

Матеріали проекту мотивують молодь до підвищення інтересу у вивченні української історії, спонукають до забезпечення та

відновлення національної пам’яті та сприяють подоланню історичних міфів. Учасники – учнівська молодь Кіровоградщини.
Сiмейнi релiквiї, будь-то нагороди, медалi, листи або iншi речi, – це вогники нашої пам’ятi. Сьогоднi їх запалюємо ми, а завтра – нашi діти. I нехай через багато-багато рокiв нашi нащадки скажуть: «Ми знаємо. Ми пам’ятаємо. Ми зберiгаємо».