Конференція

Участь молоді в місцевому самоврядуванні

Третяк Софія

Євроклуб “Євроленд”

Олександрівський ЦДЮТ

Участь молоді в місцевому самоврядуванні

Одним з пріоритетних напрямків розвитку нашої держави, є досягнення основних європейських принципів і стандартів організації суспільної життєдіяльності, до яких входить участь молоді у виборах до органів місцевого самоврядування.

Питання молодіжної політики досліджувалося багатьма науковцями. Аналізуючи ці роботи у сфері питань, пов'язаних з молодіжною політикою, можна помітити, що залишилося декілька нерозкритих питань, зокрема :

  • імплементація європейського законодавства з питань молодіжної політики в Україні, а саме : на яких концептуальних засадах має створюватись сучасна молодіжна політика та яким чином вона має інтегруватися до європейського адміністративного простору;
  • створення відповідних механізмів, які дозволять побудувати сучасну молодіжну політику в Україні, що відповідає світовим стандартам;
  • визначення ролі, компетенцій та місця органів місцевого самоврядування України під час формування й реалізації державної молодіжної політики на регіональному та місцевому рівнях для імплементації європейської моделі на регіональному та місцевому рівнях управління.

Європейська хартія про участь молоді в громадському житті на регіональному та місцевому рівнях заснована на трьох принципах :

  1. Участь молоді в громадському житті на регіональному та місцевому рівнях повинна стати частиною загальної політики залучення громадян у суспільне життя.
  2. Стратегії, реалізовані в усіх сферах, повинні містити молодіжний компонент. У зв’язку з цим, місцеві та регіональні влади зобов'язуються дотримуватися положень цієї хартії та забезпечувати на практиці різні форми участі молоді в житті суспільства, які повинні визначатися за згодою і спільно з молоддю та її представниками.
  3. Проголошені в цій хартії принципи та різні форми участі в житті суспільства застосовуються до всіх молодих людей без будь-якої дискримінації.

Активна участь молоді в прийнятті рішень на місцевому та регіональному рівні є важливим фактором, якщо ми прагнемо побудувати більш демократичне суспільство. Участь в демократичному житті будь-якого суспільства це більше, ніж просто голосування на виборчих дільницях, хоча це також є важливим. Участь та активна громадянська позиція молоді - це права засоби впливу на процес прийняття рішень, діяльність щодо сприяння побудови ліпшого суспільства.

«Участь» є основним поняттям для будь-якої демократичної системи. Вона надає молоді більших повноважень, можливостей більшого впливу та ваги в суспільстві, може бути прямою та непрямою. Прикладом непрямої участі може бути вплив через обрання представника класу до Ради учнівського самоврядування. В той же час пряма участь – це безпосередня робота у Раді самоврядування та спільне з дорослими  або  керівниками прийняття рішень щодо життя інших учнів школи.

Молоді люди можуть внести значний внесок у життя суспільства та громади, тому що найкращим експертом у вирішенні проблем молоді є сама молодь. Молоді люди можуть висувати нестандартні ідеї та пропозиції, про які не подумали дорослі або ж керівники.