Конференція

Обирати чи бути обраним?

Островський Сергій
КЗ «Компаніївське НВО»
Член учнівського самоврядування

Відповідно до частини 1 статті 38 Конституції, «Громадяни мають право
брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та
місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів
державної влади та органів місцевого самоврядування».

Таким чином, згідно з Конституцією та виборчим законодавством,
участь у виборах складається з двох частин. Перше – це право обирати, а
друге – це право бути обраним.

Щодо першого, то тут все зрозуміло. Громадянин, якому на день
голосування виповнилося вісімнадцять років і він має право голосу, є
виборцем. Підставою реалізації виборцем свого права голосу на виборах є
його включення до списку виборців на виборчій дільниці.

Окрім того, громадяни України, які мають право голосу, можуть брати
участь у роботі виборчих комісій як їх члени, а також у проведенні
передвиборної агітації, здійсненні спостереження за проведенням виборів
депутатів та інших заходах у порядку, визначеному українським
законодавством. Це теж участь у виборчому процесі.
Виборчі права громадян належать до найважливіших прав і свобод,
гарантованих державою. Виборче право поділяється на активне – право
обирати, та пасивне – право бути обраним.

Право на вільні вибори гарантоване громадянам України не лише
національним законодавством, а й міжнародно-правовими документами.
Зокрема, у Загальній декларації прав людини зазначено, що основою влади
уряду має бути воля народу, яка повинна виявлятись у періодичних і
несфальсифікованих виборах. Відповідно до Міжнародного пакту про
громадянські та політичні права кожний громадянин без будь-якої
дискримінації та без необгрунтованих обмежень повинен мати право й
можливість брати участь у веденні державних справ як безпосередньо, так і

через посередництво вільно обраних представників, а також голосувати та
бути обраним на справжніх періодичних виборах, які проводяться на основі
загального та рівного виборчого права при таємному голосуванні і
забезпечують свободу волевиявлення виборців.
Відповідно до вище перерахованих умов, кожен громадянин України
має право на вільне право обирати і бути обраним. Але лише за умови що вам
виповнилося 18 років.

Але, що ж робити дітям які мають бажання проявити себе в «політиці»?
Їм на допомогу прийде дитячий парламент. Вибори до якого
проводяться не залежно від віку. Тож чи можна сказати що в нашій країні
обирати може кожен?
Умовно так. Чому умовно? Тому що парламент дітей не має такої
державної цінності як парламент Верховної Ради України. Але обирати і бути
обраним – це право кожного громадянина України.

Так, що краще - обирати чи бути обраним?

Міркування цікаві, підтверджені фактами. Та чи ваші? - https://drive.google.com/file/d/1_zGNdCOKr8PV9qMMSGQKsJBsCmdTUdLM/view?usp=sharing

За яких причин вибори визнають сфальсифікованими та що робити у таких випадках?

P.S.: Оніщук Юлія

Чи може проголосувати на місцевих виборах одного міста , житель іншого міста?

На мою думку креще обирати, тому, що це можливість показати самого себе

Вибори називають сфальсифікованими за деяких обставин, але найпоширеніше це момент коли не співпадають кількість голосів з кількістю людей котрі проголосували

Стосовно голосування жителя одного міста в іншому то можна, але потрібно підписати певні папери

Чи є можливість після парламенту дітей в майбутньому стати гарним депутатом в Верховній Раді України? Чим між собою схожі ці два парламента, та чим відрізняються?

(Тюпа Вячеслава)