План роботи

Планування діяльності обласного парламенту дітей відбувається на початку навчального року і складається на 1 навчальний рік. До

плану входять традиційні форми роботи для обласного органу дитячого самоврядування, які розподілено за місяцями та відзначення державних календарних дат. Також діяльність обласного парламенту дітей регламентується рішеннями сесії, які включають також резолюцію інтернет-конференцій.

План діяльності облаасного парламенту дітей на 2019-2020 навчальний рік