Конференція

Розвиток дитячого та молодіжного самоврядування, залучення дітей та молоді Новоукраїнської громади до прийняття рішень в умовах пандемії

Досвід парламенту дітей та молоді
Новоукраїнської громади
Відповідно досліджень, проведених в Новоукраїнській міській територіальній громади,
було з’ясовано, що більшість дітей і молоді віком 14-35 років забезпечують свої життєво необхідні
потреби та вирішують проблеми через мережу інтернет. У 2020 році, в умовах пандемії інтернет та
мобільний зв’язок стали універсальними і зручними засобами спілкування і взаємодії, організації
свого навчання, роботи і дозвілля. І якщо до цього часу питання комунікацій в інтернетпросторі
було особистим вибором, то в умовах вимушеної ізоляції нагальна потреба активного
впровадження цифрової роботи з дітьми та молоддю, що забезпечує в умовах світової пандемії
безпечне спілкування, обмін досвідом впровадження молодіжних практик, дає можливість
проектувати та реалізовувати ініціативи. А також, залучати дітей та молодь до прийняття рішень,
не втративши можливість їх чути.
Одним із практичних прикладів щодо реалізації проектної діяльності та залучення молоді
до прийняття рішень в умовах COVID-19 у Новоукраїнській громаді є реалізація проекту
«Корпорація «MainStream».
У Новоукраїнській міській територіальній громаді під час досліджень було з’ясовано, що
найбільший рівень зацікавленості до залученості у прийнятті рішень є у аудиторії віком 14-24
років, чисельність якої у громаді складає 1760 особи, з них 919 чол.ст. та 841 жін.ст. У свою чергу,
позитивні відповіді цільової аудиторії щодо активної громадської позиції значимо перебільшує
кількість стверджувальних відповідей щодо залучення до прийняття рішень у громаді. Саме тому,
ініціативною групою «Y-Z» було ініційовано та розроблено проект «Корпорація «MainStream»,
який надав дітям і молоді міста та сіл громади можливість взяти безпосередню участь як у
формуванні політики з питань, які впливають на їх життя (освіта, інфраструктура і архітектура,
місцевий економічний розвиток, захист прав, культура і дозвілля, спорт тощо), так і в процесах
прийняття владних рішень, набути досвіду роботи в органах місцевого самоврядування, що
забезпечило створення передумов для їх особистісного, професійного зростання і успішної
суспільно-політичної діяльності. Основними цілями проекту стали: 1. підвищення рівня
обізнаності дітей та молоді Новоукраїнської ТГ щодо механізмів управління громадою через
надання учасникам проекту необхідних знань та навичок шляхом проведення тренінгів та
вебінарів; 2. залучення молоді до прийняття рішень через введення посад радників на
безоплатній основі у структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради. Цільова аудиторія
проекту: діти і молодь 14-24 років (40 ос.: з них: 12 чол.ст., 28 жін.ст., 18 ос. віком 14-17, 12 ос.
віком 18-21, 10 ос. віком 21-24, 8 ос. проживають на сільських територіях), які проживають на
території Новоукраїнської громади. Форма проведення заходів проекту: он-лайн, платформа
ZOOM.
Навчальна частина проекту була спланована ініціативною групою таким чином, щоб під
час заходів учасники отримали якнайбільше інформації про механізми роботи з молоддю в
громаді та яким чином їх використовувати, можливості для дітей та молоді в громаді, навички
комунікації та співпраці. Також, учасники мали змогу ознайомитись з діяльністю структурних
підрозділів, комунальних закладів громади від їх керівників у форматі «Світове кафе»,

поспілкуватись, задати запитання та обрати для себе напрямок найбільш пріоритетний для
роботи у ролі радників.
За клопотанням ініціативної групи міським головою було видано розпорядження «Про
затвердження Положення про молодіжних радників на громадських засадах у виконавчих органах
Новоукраїнської міської ради та форми посвідчення молодіжного радника». У свою чергу, це
забезпечило активне залучення дітей та молоді абсолютно до всіх сфер громади (освіта,
інфраструктура і архітектура, місцевий економічний розвиток, захист прав, культура і дозвілля,
молодіжна політика, спорт тощо), їх робочих груп щодо розробки Програм, Планів, заходів з
подальшим залученням до їх практичної реалізації.
З метою життєздатності проекту, ініціативною групою буде і надалі продовжується
проведення заходів щодо активізації, залучення до прийняття рішень дітей та молоді на
місцевому рівні.

Доброго дня! Скажіть, будь ласка, хто проводив навчання для радників?

Доброго дня! Дякую за запитання! Навчання проходило безпосередньо за участі ініціативної групи "Y-Z" у рамках щорічного курсу "Як забезпечити активну участь дітей та молоді у житті громади" програми UNICEF "Громада, дружня до дітей та молоді".

Цитувати Nataliya від 15 Лютого, 2021, 1:41 pm

Доброго дня! Скажіть, будь ласка, хто проводив навчання для радників?

Доброго вечора! Також навчання проводили представники органів місцевого самоврядування Новоукраїнської громади.

Цитувати Гість від 15 Лютого, 2021, 8:18 pm
Цитувати Nataliya від 15 Лютого, 2021, 1:41 pm

Доброго дня! Скажіть, будь ласка, хто проводив навчання для радників?

Доброго вечора! Також навчання проводили представники органів місцевого самоврядування Новоукраїнської громади.

А також актив парламенту.