Конференція

Плюси та мінуси діджиталізації виборчих систем

Автор: Басюк Анна
Організація: Долинський районний парламент дітей
Посада: Голова Долинського РПД

Вступ

Ми живемо у світі, в якому сучасні технології прорвались в кожну сферу
нашого життя: медицину, науку, спорт та багато інших. Але чи варто вносити
осучаснення в таку сферу як вибори? Адже тут як багато плюсів так і можуть
бути недоліки. Відповідь на це запитання я спробую сформулювати та пояснити
всі підводні камені діджиталізації виборчих процесів.
Теза 1. Полегшення процесу виборів
У кожного в будинку чи квартирі є комп’ютер з під’єднаним до нього
інтернетом, в якому можна швидко знайти необхідну інформацію, а також
комунікувати з іншими та також і голосувати. Людям немає необхідності
ходити до виборчих дільниць, оскільки інтернет – це і є велика виборча
дільниця.

Теза 2. Повний контроль над всім процесом

Якщо заглибитись у будову мереж та сайтів вцілому, то можна стверджувати,
що людина, яка знає свою справу зможе без проблем моніторити всі голоси та
вчасно реагувати на підтасовки та «вкиди», а з приходом у світ систем
штучного інтелекту, то ці процеси можна автоматизувати і буде все ще набагато
прозоріше.

Теза 3. Хакерські атаки

Для мене, як для людини сучасної, захист моїх особистих даних має ваєливе
значення в інтернеті. Існують історичні факти, де описують атаки хакерів, які
завдали шкоди цілим державам. За останні роки питання кібербезпеки виборів
набуло надзвичайної актуальності. Країнам стало відомо, що використання
цифрових рішень, особливо пов’язаних з інтернетом, може дозволити одному
суб’єкту (зокрема й іноземному) контролювати вибори через відсутність
надійних та очевидних доказів коректних результатів/даних. Нормативні
положення мають охоплювати стратегії управління ризиками, заходи захисту,
можливості перевірки, планування дій у разі надзвичайних ситуацій. Що
стосується стратегій управління ризиками, заходів захисту та планування дій у разі надзвичайних ситуацій, на регіональному рівні існують рекомендації,
засновані на міжнародних правових інструментах, які стосуються кібербезпеки.
Скажімо, Комітет із питань Конвенції про кіберзлочинність (Будапештська
конвенція) оприлюднив Керівну настанову щодо виборів. У настанові йдеться
про використання процедурних повноважень та положень про взаємну правову
допомогу в конкретному кримінальному розслідуванні або провадженні,
пов’язаному з втручанням у вибори, що передбачені Конвенцією. Конвенція
криміналізує декілька видів поведінки (незаконний доступ, незаконне
перехоплення, втручання в дані, втручання в роботу системи, неналежне
використання пристроїв, фальсифікація з використанням комп’ютерних
ресурсів). Якщо це робиться без отримання згоди фізичних і юридичних осіб
або інших груп, в умовах виборчого процесу така поведінка порушує вільні,
чесні та демократичні вибори. Втручання у вибори має часто міжнародний
характер, а тому Конвенція пропонує настанови щодо співпраці країн у боротьбі
з такими правопорушеннями. До того ж на рівні ЄС Група NIS зі
співробітництва оприлюднила певні вказівки, присвячені кібербезпеці
технологій, які використовують на виборах. Мета цієї збірки з кібербезпеки
виборчих технологій 2018 року полягає в обміні досвідом та наданні настанов, а
також огляді інструментів, методів і протоколів для виявлення таких загроз,
їхньому запобіганню та пом’якшенню. Що стосується можливостей верифікації,
то основну частину зусиль докладають саме у сфері електронного голосування.
Останній досвід показує, що контроль над створенням та реалізацією рішень
має вирішальне значення, якщо такі рішення належно функціонують. Однак
процес використання таких методів ще перебуває в зародковому стані, а їхнє
розуміння з боку неспеціалістів досить обмежене. Потрібно мати більше
міжгалузевого розуміння, якщо такі методи необхідно застосувати для
гарантування безпеки цифрових рішень, які використовують на виборах.

Теза 4. Довіра

Довіру часто згадують під час обговорення питання про використання
цифрових рішень на виборах. Довіра має різні грані. Довіру вважають
передумовою впровадження цифрових рішень на виборах. Така позиція
зрозуміла в контексті електронного голосування, але також вона стосується й
інших цифрових рішень, зокрема біометричної технології. Впровадження
технології не може усунути браку довіри до виборчої системи. У минулому
застосовували й інші підходи. Ті, хто першим найзавзятіше обстоював
використання цифрових технологій на виборах, належали до числа найбідніших
країн часто без тривалої історії проведення демократичних виборів. У таких
контекстах взяття на озброєння нових, а іноді й дорогих технологій мало на меті

боротьбу зі зловживаннями та побудову довіри між cторонами, задіяними у
виборчому процесі, й електоратом. Спочатку деяким країнам такі зміни
вдавалися. Однак згодом стало зрозуміло, що самі лишень цифрові рішення не
можуть сформувати довіри. Наявна довіра, особливо до органів влади,
відповідальних за проведення виборів, є необхідною умовою впровадження
цифрових рішень. Якщо громадськість чи політичні гравці не мають взаємної
довіри або не довіряють цифровим рішенням, такі рішення не сприйматимуть,
навіть якщо й удасться досягнути об’єктивних технічних результатів та
продемонструвати їх переваги. Для успішного впровадження цифрових рішень
необхідна довіра, а також громадські консультації та підтримка. Досвід показує,
що консультації, тестування, апробація й т. ін. можуть допомогти встановити
атмосферу довіри. Однак насамперед рішення має заслуговувати на довіру.

Висновок

Зважуючи всі плюси та мінуси діджиталізації, я з твердістю можу сказати, що
Україна поки не готова на достатньо рівні їх впроваджувати, але це цілком
реально з плином часу та досвіду, який можна отримати від онлайн-виборів
місцевих органів. Варто створити чіткий план реалізації цього проекту, який би
дозволив створити прозору систему з мінімальним ризиком хакерської атаки та
витоку даних, а також досвідчених ІТ-спеціалістів, які зможуть на достатньому
рівні обслуговувати даних сервіс. Серед наведених мною тез я можу виділити
такі тези як: довіра та полегшення процесу виборів, адже вони є
найважливішими, якщо порівнювати їх зі справжніми демократичними
виборами.

Так, довіра це дуже важливо!

Наше життя стало відкритим і особисто для мене конфіденційність - основа безпечного перебування в Інтернеті. Тому підтримую вашу думку і вважаю слушним на це увагу.

Наше життя стало відкритим і для мене конфіденційність - є основою безпечного перебування в мережі Інтернет, тому тема є досить актуальною і цікавою для роздумів.

Й справді це в майбутньому полекшить роботу, й виведе нашу країну на вищій рівень розвитку, але не зараз. звичайно осучаснення це круто, але воно має бути на досить високому рівні для того щоб не було різних махінацій

Й справді це в майбутньому полекшить роботу, й виведе нашу країну на вищій рівень розвитку, але не зараз. звичайно осучаснення це круто, але воно має бути на досить високому рівні для того щоб не було різних махінацій

Й справді це в майбутньому полекшить роботу, й виведе нашу країну на вищій рівень розвитку, але не зараз. звичайно осучаснення це круто, але воно має бути на досить високому рівні для того щоб не було різних махінацій